Startsidan | Rättelser (till dig som har boken) | OH-bilder till "Den första boken om DIGITAL RADIO"
PERANT ABDen första boken om DIGITAL RADIO


rainbow line icon

GSM-boken

  • Digital_Radio.pdf

Den första boken ...
Ett gott råd när man får en ny fackbok i handen är att skumma för att få överblick, en helhetssyn, innan man fördjupar sig i enskilda detaljer.
Dagens facklitteratur i ämnet radiokommunikation och digital modulering är oftast specialicerad och matematiskt inriktad. Man har svårt att få helheten från en enda bok.

Den första boken om DIGITAL RADIO är en skumning av ämnesområdet radiokommunikation och digital radio, som hjälper dig se helheten, en förberedelse för att klara att tränga in i den mer specialinriktade facklitteraturen.
När ämnesområdet behandlas matematiskt utgår man oftast från fysikaliska beskrivningar som passar de matematiska verktygen. I denna bok har målet varit att finna fysikaliska beskrivningar som passar den mänskliga hjärnan.

... om DIGITAL RADIO
Ämnesområdet DIGITAL RADIO skulle kunna omfatta inte bara själva radiodelen utan även hela telekommunikationsinfrastrukturen med växlar, intelligens, protokoll, signalering, som gör digital radio till ett mobilkommunikationsnät. Men denna bok är begränsad till själva radiodelen: radiostrålning, antenner, vågutbredning, modulering/demodulering, samt de delar i de digitala protokollen som utgör skydd mot vågutbredningsstörningar. Resten finns att läsa i GSM-boken.


Startsidan

Copyright © 2018-03-01 Per Wallander. All rights reserved.