Startsidan | GSM-boken: rättelser | GSM-boken: instuderingsfrågor | OH-bilder till GSM-boken
PERANT ABGSM-boken


rainbow line icon

GSM-boken

  • GSM_boken.pdf

GSM-bok när 3G har införts?
Dagens mobilnät är oerhört komplexa och har utvecklats stegvis.

Första generationens mobilnät var analoga, NMT, AMPS, TAX m.fl. Här lärde man sig tekniken att koppla upp förbindelse till mobilabonenten var han/hon än befann sig, samt hur man skulle ta betalt.

Andra generationen (GSM, D-AMPS m.fl.) blev digitalt, kretskopplat, med möjlighet till avancerad autenticering och kryptering mot avlyssning, samt SMS kortmeddelanden.

Nästa steg blev att komplettera GSM med paketförmedling (GPRS), något som kallades Generation 2,5.

Nu var strukturen klar. Vad som återstod var att höja datahastigheten för att få tredje generationens nät, 3G. Första varianten var högre datahastighet i GSM med EDGE-moduleringen. Nästa steg var ännu högre datahastighet med WCDMA-modulering (UMTS och cdma2000).

Så långt får du följa i GSM-boken. Vad som sedan hänt är införandet av 4G med ännu med avancerad flerfasmodulering. Men det är i stort sett bara moduleringen på radiosträckan som utvecklats. Hela hanteringen av uppkopplingarna med autenticering, kryptering och sättet att ta betalt hänger kvar från GSM. Därför ger GSM-boken bästa tänkbara grundkunskap i mobiltelefoni.

När EU skulle utveckla nytt digitalt kommunikationsradiosystem för polis och näringsliv gick uppgiften till den standardiseringsgrupp som utvecklat GSM. Resultatet blev TETRA (även kallat RAKEL i Sverige). TETRA är uppbyggt på samma logiska struktur som GSM, med mindre förändringar för att få simplex (en förbindelseriktning i taget) och avancerad kryptering genom hela nätet från användarterminal till användarterminal för att man skall kunna blanda sekretesskänslig trafik (polis, militär) med civil kommunikationsradio. Dessutom finns prioritet för att inte civil trafik skall blockera polis/militär i en känslig situation. För att kunna läsa TETRA-specifikationerna behövs kunskap om GSM, något du får från GSM-boken.

GSM-boken ger dig nödvändiga grunder för att förstå vad man talar om i mobilkommunikationsvärlden:
— ”Det var många som sökte, även från civilingenjörsutbildningen, men Petter från Haninge fick x-jobbet för han var den ende som begrep vad vi talade om.”

— ”Nej, vi vill inte veta hur man räknar, vi vill veta vad som händer.”
I GSM-boken har jag strävat efter att ge fysikaliska förklaringar till vågutbredningsfenomenen och modulationsmetoder, för att du skall förstå hur GSM, EDGE och WCDMA bär sig åt i olika störningsmiljöer.

GSM-boken täckte i första hand mitt behov av läromedel inom högskoleingenjörsutbildningen, men jag har även utnyttjat delar av boken inom kvalificerad yrkesutbildning (KY). Dessutom kan GSM-boken med fördel användas inom civilingenjörsutbildningen, som komplement till matematiska modeller.


Startsidan

Copyright © 2018-03-01 Per Wallander. All rights reserved.