Startsidan
PERANT AB17 lektioner i TELEKOMMUNIKATION


rainbow line icon

17 lektioner i telekommunikation

  • 17_lektioner.pdf

Många människor sätter likhetstecken mellan "att förstå" och "att ha bilden klar för sig i hjärnan". 17 lektioner i TELEKOMMUNIKATION är mitt försök att på svenska förmedla en känsla, ge en bild, av de fysikaliska fenomen som utgör begränsningar men även nödvändiga förutsättningar för telekommunikation.

Att arbeta med bilder och beskrivningar innebär inga begränsningar. Tvärt om. Svar på frågan "varför?" får man enklast genom att gå tillbaka till den fysikaliska verklighet som en gång låg till grund för de matematiska beskrivningarna.

Boken är skriven för högskoleingenjörsutbildningens grundläggande kurs i telekommunikation, men kan utnyttjas på alla nivåer:
- på gymnasiet för att stimulera teknikintresset.
- på civilingenjörsutbildningen av studenter som önskar ett komplement till det matematiska synsättet.

Per Wallander arbetade 1997-2007 som lärare i telekommunikation och mobil kommunikation vid KTH:s högskoleingenjörsutbildning i Haninge. Har tidigare varit chef för radiolänkgruppen, antenngruppen och senare mätkontoret vid televerkets radiolaboratorium, har arbetat med nätutvecklingsstrategi i fasta telenätet, och har erfarenhet av elektroniktillverkning från televerkets tillverkande enhet TELI. Har medverkat sedan 1975 vid utbildning av ingenjörer ute i industrin bl.a. genom den 1981 startade konsultfirman PERANT AB.

— "Jag har lärt mig telekommunikation genom att lyssna på frågor från ingenjörer ute i industrin."


Startsidan

Copyright © 2018-03-01 Per Wallander. All rights reserved.